Herramientas Personales
Usted está aquí: Inicio 40 Anys de Constitució
Entrar


¿Ha olvidado su contraseña?
 

40 Anys de Constitució

por Juan Gómez (Txonta) Última modificación 06/12/2018 23:22
— archivado en:

Recordant 40 anys de constitució espanyola i de la transició política postfranquista. ¿Qui? ¿Com? ¿Quan?

40 Anys de Constitució

40 Anys de Constitució

El 6 de desembre de 1978 es va celebrar el referèndum sobre la constitució. [1]

¿Qui van poder votar? - van votar els majors de 21 anys, els que avui tenen 61. [2]
¿Qui la van redactar? - El 15 de juny de 1977 es celebren les 1ªs eleccions [3] dos anys després de la mort del dictador (la "Transició"  [4] al país) en elles van ser elegits aquells qui van participar en l'elaboració de la constitució. Tan sols 2 mesos abans el 9 d'abril de 1977 va ser legalitzat el Partit Comunista d'Espanya. Tots els partits a l'esquerra del PCE eren il·legals. Cal fer notar que aquests partits que no van poder concórrer en llibertat i igualtat eren la força més important de les que protagonitzaven manifestacions i reivindicacions als carrers, les fàbriques i els centres d'ensenyament. Per això són moltes les veus que parlen d'un deficit democràtic o una democràcia de baixa qualitat. Aquesta és la principal i més important raó per la qual la constitució ha de ser reformada, perquè es pugui convalidar un règim democràtic de qualitat que millore el nostre nivell de representativitat i serveixi per a la convivència i el respecte.

En aquests 40 anys la Constitució ha estat reformada en dues ocasions.

Millor dit retocada en petits aspectes que no requereixen ratificació popular, ambdues a requeriment de la Unió Europea: [5]

  • 1992 [5a] En la perspectiva d'adaptar-la als requeriments de la Unió Europea que estableix que els seus ciutadans poden ser electors i elegibles en qualsevol estat en què resideixin. "Tot ciutadà de la Unió europea que resideixi en un Estat membre del qual no és nacional té dret a ser elector i elegible en les eleccions municipals de l'Estat membre en què resideixi"
  • 2011 [5b] La reforma va modificar l'article 135 de la Constitució espanyola estableix en el text el concepte d'estabilitat pressupostària i que el pagament del deute públic fos el primer a pagar davant de qualsevol altra despesa de l'Estat en els pressupostos generals, sense esmena o modificació possible.
És una de les constitucions menys reformades del nostre entorn.

Els partits que han governat han estat fins ara molt refractaris a canvis i mes a canvis importants, però cada vegada més es va assumint que cal un canvi important.

Contenido Relacionado
Acciones de Documento